WADAH PERKONGSIAN ILMU


Thursday, July 30, 2009

DIT 1213: Teknik Pengaturcaraan Asas

Sinopsis subjek:

Subjek ini akan membincangkan tentang teknik-teknik membangunkan aturcara menggunakan bahasa C++ yang merangkumi asas bahasa C++, jenis-jenis data dan pengisytiharan, struktur kawalan, fungsi, tatasusunan, input/output dan pemprosesan fail, penuding dan struktur. Di akhir subjek ini, pelajar akan dapat membangunkan satu aturcara yang ringkas menggunakan bahasa C++.

Nota Kuliah:
Bab 1: Teknik Penyelesaian Masalah
Bab 2: Asas C++
Bab 3: Jenis Data dan Pengistiharan
Bab 4: Struktur Kawalan
Bab 5: Fungsi
Bab 6: Tatasusunan
Bab 7: Penuding
Bab 8: Stuktur
Bab 9: Input/Output dan Pemprosesan Fail

Tugasan Makmal (Amali):

Installer C++

Amali 1: Carta Alir
Amali 2: Pengenalan Asas C++
Amali 3: Jenis-jenis Operator
Amali 4: Struktur Kawalan Ulangan dan Pilihan
Amali 5: Fungsi

0 comments: