WADAH PERKONGSIAN ILMU


Tuesday, July 6, 2010

NOTA KULIAH SESI JULAI 2010

Teknik Asas Pengaturcaraan(DIT 1213)

Bab 1: Teknik Penyelesaian Masalah
Bab 2: Asas C++
Bab 3: Jenis Data dan Pengisytiharan
Bab 4: Struktur Kawalan
Bab 5: Fungsi
Bab 6: Tatasusunan
Bab 7: Penuding
Bab 8: Struktur
Bab 9: Input/Output dan Pemprosesan Fail

0 comments: