WADAH PERKONGSIAN ILMU


Wednesday, December 30, 2009

DIT 1213: Teknik Pengaturcaraan Asas

Selamat datang ke INSTEDT bagi pelajar-pelajar baru Diploma Teknologi Maklumat sesi Disember 2009/2010.

Berikut adalah nota kuliah bagi subjek DIT 1213 bagi sesi ini.

Bab 1: Teknik Penyelesaian Masalah

0 comments: