WADAH PERKONGSIAN ILMU


Sunday, January 24, 2010

Nota Kuliah

Berikut senarai nota kuliah untuk sesi Disember 2009/2010:

Bab 1: Teknik Penyelesaian Masalah
Bab 2: Asas C++
Bab 3: Jenis Data dan Pengisytiharan
Bab 4: Struktur Kawalan
Bab 5: Fungsi
Bab 6: Tatasusunan
Bab 7: Penuding
Bab 8: Struktur
Bab 9: Input/Output dan Pemprosesan Fail


Senarai amali:

Amali 1
Amali 2
Amali 3
Amali 4
Amali 5
Amali 6
Amali 7

0 comments: